THBA เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้เข้าชมงาน “มหกรรมบ้านฯ’60”

409

THBA เผยผลสำรวจผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านฯ’ 60 สะท้อนทิศทางตลาดบ้าน และวัสดุปรับตัวดีขึ้น ชี้ผู้บริโภคกำลังซื้อสูงกลุ่มเจนเอ็กซ์ และเบบี้บูมเมอร์ พร้อมปรับตัวตามนวัตกรรม และเทคโนโลยีก่อสร้าง ประเมินจากความสนใจนวัตกรรมบ้านโครงสร้างเหล็ก ด้านนายกสมาคมปลื้มกระแสตอบรับ ประกาศพร้อมจัดงานมหกรรมบ้านฯ โรดโชว์ภาคอีสาน หวังกระตุ้นตลาดบ้าน และวัสดุก่อสร้างอีสานใต้ให้คึกคัก

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thailand Home Builders Association : THBA) เปิดเผยว่า งานมหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2560 หรือ Thailand Home & Building Material Fair 2017: THBF ’17 ที่เสร็จสิ้นลงเมื่อเร็วๆ นี้ มีจำนวนผู้เข้าชมงานเกือบ 7 หมื่นคน และเม็ดเงินที่สะพัดในงานกว่า 5 พันล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดรับสร้างบ้าน และวัสดุก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พร้อมกันนี้สมาคมฯ ได้จัดทำแบบสอบถามความเห็นผู้เข้าชมงานกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 6,736 ราย เพื่อจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น เพศชาย 48% เพศหญิง 52%

จากข้อมูลสำรวจพบว่า ผู้เข้าชมงานมีรายได้ต่อเดือน 3-5 หมื่นบาท คิดเป็น 32% รายได้ต่อเดือน 5 หมื่น-1 แสนบาท 23% และรายได้ต่อเดือน 1-2 แสนบาทขึ้นไป 17% ทั้งนี้ กลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เข้าชมงานมากเป็นอันดับ 1 หรือคิดเป็น 52%

และสามารถแบ่งตามอาชีพดังนี้ อันดับแรกข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 29% อันดับ 2 พนักงานบริษัทเอกชน 24% อันดับ 3 เจ้าของ/นักธุรกิจ 16% และอันดับ 4 ผู้รับเหมาก่อสร้าง 15% โดยความเห็นผู้เข้าชมงานให้ความสนใจอันดับแรก สนใจนวัตกรรมสร้างบ้าน และวัสดุก่อสร้าง 38% อันดับ 2 สนใจบริษัทรับสร้างบ้าน/โครงการที่อยู่อาศัย 31% อันดับ 3 สนใจชมวัสดุก่อสร้าง 29% อันดับ 4 สนใจโครงการประกวดออกแบบบ้าน 14% และอื่นๆ

ทั้งนี้ เมื่อเจาะถามผู้เข้าชมงานว่า ให้ความสนใจนวัตกรรมเรื่องใดบ้าง พบว่า สนใจบ้านโครงสร้างเหล็กมากที่สุด หรือคิดเป็น 76% ในส่วนของวัสดุก่อสร้างที่ผู้เข้าชมงานสนใจ ได้แก่ วัสดุปูพื้น 17% ประตู-หน้าต่าง 16% และระบบหลังคา 15% สุขภัณฑ์ 14% ตามลำดับ ฯลฯ เป็นต้น

โดยกลุ่มผู้เข้าชมงานอายุ 40 ขึ้นไป หรือกลุ่มเจนเอ็กซ์ ไปจนถึงเบบี้บูมเมอร์ มีสัดส่วนมากที่สุด พร้อมให้ความสนใจปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ ขณะเดียวกัน ก็ให้ความสนใจวัสดุก่อสร้างที่มีนวัตกรรม ประเภทวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติ อาทิ พื้นไม้ลามิเนตทดน้ำ ประตู-หน้าต่างไวนิล ไม้สังเคราะห์หรือไฟเบอร์ซิเมนต์ ตลอดจนระบบโครงหลังคาเหล็กกันสนิม-วัสดุมุง อุปกรณ์ไฟฟ้า และสุขภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนได้ว่า กลุ่มเจนเอ็กซ์ และเบบี้บูมเมอร์เองก็มีการปรับตัวตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัย ด้วยการหาข้อมูล และสัมผัสผลิตภัณฑ์จริงๆ ในงานแสดงสินค้าที่มีให้ชมหลากหลาย ก่อนจะตัดสินใจสร้างบ้านหลังใหม่

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน กล่าวว่า ผลสำเร็จของการจัดงานฯ ในปี 2560 และแนวโน้มความต้องการบ้าน หรือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ล่าสุด คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นควรให้จัดงาน มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง’60 ตอน “โรดโชว์ทูอีสาน” ขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อกลาง และเวทีให้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน บ้านจัดสรร คอนโดฯ และวัสดุก่อสร้างทั้งจากส่วนกลาง และท้องถิ่น ได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง พร้อมร่วมมือกันกระตุ้นตลาดบ้าน และวัสดุก่อสร้างในจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และมุกดาหาร ให้คึกคักยิ่งขึ้นในปี 2560.

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์