ทช.เปิดแผน 5 ปี 3.4 พันล้าน สร้างถนนเลียบชายทะเลลากโยงเพชรบุรีเชื่อมระนอง

388

กรมทางหลวงชนบทจัดสรรงบกว่า 3,400 ล้านบาทก่อสร้างทางเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก รวม 37โครงการ ตั้งแต่ปี 2561-2565 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ”ว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตก เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับโลก ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่มีศักยภาพสูงสามารถพัฒนาให้เป็นถนนเลียบชายฝั่งทะเลที่ยาวที่สุดในโลก โดยการปรับปรุงถนนโครงข่ายถนนสายรองเลียบทะเลและก่อสร้างทางเชื่อมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม เน้นความสวยงาม ร่มรื่นและสะดวกสบาย

แผนดำเนินการดังกล่าวกำหนดมาตั้งแต่ปี 2552-2565 จำนวน 56 โครงการ ระยะทางรวม 492 กิโลเมตร รวมวงเงินกว่า 5,184 ล้านบาท ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 โครงการ ระยะทาง 128 กิโลเมตร วงเงิน 1,001 ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 โครงการ ระยะทาง 58.9 กิโลเมตร วงเงิน 718 ล้านบาท ประกอบไปด้วยจังหวัดเพชรบุรี 5 โครงการ ระยะทาง 78.450 กิโลเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28 โครงการ ระยะทาง 170 กิโลเมตร จังหวัดชุมพร 16 โครงการ ระยะทาง 194 กิโลเมตร และจังหวัดระนอง 7 โครงการ ระยะทาง 48 กิโลเมตร

สำหรับแผนปี 2561 – 2565 กำหนดไว้ทั้งสิ้น 37 โครงการ รวมระยะทาง 305 กิโลเมตร รวมวงเงินกว่า 3,451 ล้านบาท จำแนกเป็นปี 2561 จำนวน 5 โครงการ ระยะทาง 58.16 กิโลเมตร วงเงิน 690 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 9 โครงการ ระยะทาง 53.82 กิโลเมตร วงเงินกว่า 567 ล้านบาท ปี 2563 จำนวน 10 โครงการ ระยะทาง 66.76 กิโลเมตร วงเงินกว่า 626 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 6 โครงการ ระยะทาง 67.58 กิโลเมตร วงเงินกว่า 735 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 7 โครงการ ระยะทาง 59.19 กิโลเมตร วงเงินกว่า 832 ล้านบาท

“ผ่านพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ หาดเจ้าสำราญ ทางเข้าน้ำตกชุมแสง วัดเขาตะเกียบ อุทยานทะเลนอก หาดชะอำ น้ำตกห้วยเนียง น้ำตกบกกราย อ่าวท้องครก เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 6-7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5-2.5 เมตร ไหล่ทางใช้เป็นทางจักรยาน 2 ข้างทาง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยงานทาง”

โดยในปี 2561 ทช.มีแผนดำเนินการจำนวน 5 เส้นทาง ระยะทาง 58 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย 1.ถนนสายบ้านสระน้อย-บ้านปากน้ำปราน 10 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 135 กิโลเมตร 2.ถนนสายแยกทล.4198-แยกเข้าอ่าวท้องครก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 12.17 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 140 ล้านบาท 3.ถนนสายแยกทช.ชพ.4012 -เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 11.41 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 130 ล้านบาท 4.ถนนสายบ้านโพธิ์แบะ-บ้านนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12.20 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 140 ล้านบาท และ 5.ถนนสายแยกทช.ชพ.4008-ทล.4001 อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12.36 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 145 ล้านบาท โดยจะก่อสร้างตั้งแต่ปี 2561-2563

สำหรับความคืบหน้าแผนการขับเคลื่อนโครงการปี 2560 ทช.มีงบลงทุนที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 4,042 รายการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2.77 หมื่นล้านบาทมีความคืบหน้าในภาพรวม ดังนี้ ประกาศประกวดราคา จำนวน 30 รายการ รอลงนามสัญญา จำนวน 51 รายการ ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 3,961 รายการในส่วนโครงการที่มีงบลงทุนที่มีรายการผูกพันที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท มีจำนวน 1 รายการ คือ โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2(ตอนที่ 3) วงเงินทั้งสิ้น 1,236 ล้านบาท เป็นงบประมาณปี 2560 วงเงิน 247 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกวดราคา กำหนดยื่นเอกสารเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,238 วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ